Uniwersytet Mikołaja Kopernika
gif
gifStrona główna
gifStruktura organizacyjna
gifPracownicy
gifPublikacje książkowe
gifTypy studiów
gifUSOS
 

gifJęzyk polski jako obcy
gifDlaczego warto studiować?
gifInformacje dla kandydatów
gifInformacje dla słuchaczy
gifPrace studentów

Instytut Języka Polskiego


 

Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego


   

 

  
 

  Studium Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego UMK jest partnerem Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina w ramach projektu ,,Nauczanie języka specjalistycznego. Nauczanie i uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego". Projekt wspierany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Współpraca obejmie udział w konferencji odbywającej się w dniach 3-4 czerwca 2016 roku. W pierwszym dniu konferencji kierownik Studium Podyplomowego Nauczania Języka Polskiego jako Obcego UMK, dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, wygłosi referat na temat nauczania języka polskiego do celów specjalistycznych. Ponadto weźmie udział w przygotowaniu warsztatów na temat specjalistycznego języka ekonomicznego. Studium Podyplomowe oferuje również pomoc w merytorycznym opracowaniu i wydaniu tomu pokonferencyjnego. Wszystkich zainteresowanych tą problematyką zapraszamy do udziału w konferencji.

  Zgłaszanie uczestnictwa za pośrednictwem strony:  https://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/polnisch/Konferenz/anmeldung/index.html  w terminie do 20 maja.


  Opis konferencji

          Podczas pierwszego dnia konferencji wygłoszone zostaną referaty wprowadzające, które stanowią punkt wyjścia do dyskusji i warsztatów.  Pierwszy blok tematyczny koncentruje się na nauczaniu gramatyki na zajęciach z języka specjalistycznego. Przedstawione zostaną wyzwania i problemy oraz propozycje ich rozwiązania. Przekazywanie gramatyki pokażemy z dwóch perspektyw: z perspektywy niemieckiej (nauczanie gramatyki osób polskojęzycznych na potrzeby specjalistycznych kursów języka niemieckiego - przyczynek do andragogiki) i polskiej (gramatyka w nauczaniu języka polskiego do celów specjalistycznych).
          Głównym tematem drugiego bloku jest translatoryka w nauczaniu języka specjalistycznego. Referenci z Polski i Niemiec skoncentrują się na kwestiach prawniczego języka specjalistycznego na egzaminie państwowym na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego oraz na zagadnieniu polsko-niemieckiej terminologii postępowania karnego i jej zastosowaniu w podyplomowych studiach kształcenia tłumaczy specjalistycznych. Przedstawione zostaną również wybrane trudności, na które napotykają niemieccy studenci prawa przy tłumaczeniu specjalistycznych tekstów prawnych i prawniczych.
          Drugiego dnia konferencji odbędą się warsztaty o tematyce nawiązującej w sposób praktyczny do zagadnień poruszonych w referatach wprowadzających. Warsztaty będą następować po sobie, tak że osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w każdym z nich. Spektrum tematów jest bardzo szerokie i sięga od aktualnych kwestii związanych z nauczaniem języka specjalistycznego (np. nauczanie języka specjalistycznego dla osób dwujęzycznych) aż do praktycznych aspektów ustnego i pisemnego tłumaczenia specjalistycznego (np. język polityki i dyplomacji w tłumaczeniu - tłumaczenia konferencyjne dla najwyższych urzędów federalnych).
          Podczas obu dni konferencji zapewnione zostanie polsko-niemieckie tłumaczenie symultaniczne, tak że każdy będzie mógł wypowiedzieć się w wybranym przez siebie języku.


  KONFERENCJA

  PROGRAM  dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak
  Kierownik Studium Podyplomowego
  Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
  Instytut Języka Polskiego UMK
  ul.Fosa Staromiejska 3
  87-100 Toruń
  56-611-37-82