Uniwersytet Mikołaja Kopernika
gif
gifStrona główna
gifStruktura organizacyjna
gifRegulamin Instytutu
gifZakłady naukowe
gifPracownicy
gifPublikacje książkowe
gifTypy studiów
gifSpecjalizacje
gifKoło naukowe
gifRekrutacja
gifUSOS
gif
gifInstytut Literatury Polskiej

Instytut Języka Polskiego


DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK
tel. (0-56) 611-35-48
adamdoba@umk.pl

 
 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK
tel. (0-56) 611-37-82
amoroz@umk.pl

SEKRETARIAT

Specjalista: mgr Joanna Nolka
tel. (0-56) 611-37-83
joannano@umk.pl

 

Zakłady naukowe Instytutu Języka Polskiego

Zakład Historii Języka Polskiego

Zakład Teorii Języka

Zakład Współczesnego Języka Polskiego


Informacje o Instytucie

Historia toruńskiego ośrodka językoznawczego sięga początków istnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruński ośrodek organizowali po wojnie profesorowie i asystenci Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Jana Kazimierza we Lwowie.

Zajęcia na studiach polonistycznych są obecnie prowadzone przez pracowników Instytutów Języka Polskiego i Literatury Polskiej.

Studenci - na studiach pierwszego stopnia - mogą wybrać filologię polską o specjalności ogólnej, logopedycznej, edytorsko-wydawniczej lub polonistykę wzbogaconą o przedmioty z wiedzy o kulturze. Na studiach drugiego stopnia wszyscy mają do wyboru specjalizacje: folklorystyczną, teatrologiczną, filmoznawczą, tekstologiczno-edytorską, copywriterska, w zakresie logopedii medialnej, w zakresie dziennikarstwa, juryslingwistyki orazw zakresie językoznawstwa stosowanego.

Swoje zainteresowania studenci rozwijają w kołach naukowych polonistów, folklorystów, filmoznawców, teatrologów i językoznawców. Dobrzy mówcy znajdą swoje miejsce w kole recytatorskim. W ciągu roku organizowane są projekcje filmów i spektakli teatralnych, a także wykłady wybitnych ludzi kultury i sztuki. Absolwent filologii polskiej jest przygotowany do pracy w szkole i do podjęcia pracy naukowej. Zna przynajmniej jeden nowożytny język obcy, łacinę i podstawy informatyki.

Ci, którzy wybrali jedną ze specjalizacji, mają możliwości pracy w teatrach, muzeach, pracowniach kulturalno-oświatowych, redakcjach słowników, wydawnictwach i środkach masowego przekazu. Absolwenci specjalności kulturoznawczej dodatkowo mają szansę promować polską kulturę, pracując w placówkach kulturalno-oświatowych za granicą.

W ofercie Instytutów znajdują się studia podyplomowe. Przy Instytucie Literatury Polskiej działają: Podyplomowe Studium Logopedii, Podyplomowe Studia Artystyczno-Literackie, Podyplomowe Studia Emisji Głosu i Kultury Języka, Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego.

Studium Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego kształci lektorów języka polskiego, którzy będą mieli szansę wykładania języka polskiego na uczelniach zagranicznych, w szkołach językowych w kraju i za granicą, a także na kursach dla Polonii. Absolwenci mają być jednocześnie propagatorami kultury polskiej za granicą, dlatego w programie studiów oprócz przedmiotów językoznawczych i metodycznych znalazły się zajęcia poświęcone sztuce ludowej, współczesnej literaturze, teatrowi i filmowi, a także historii Polski i miejscu Polski w świecie współczesnym.

Wykłady, ćwiczenia i konwersatoria prowadzone są przez doświadczonych pracowników Wydziału Filologicznego UMK. Uczestnicy studiów odbywają praktyki w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, prowadzącym od wielu lat całoroczne i letnie kursy dla studentów programu SOCRATES-ERASMUS i wszystkich innych zainteresowanych językiem i polską kulturą.

Oprócz działalności dydaktycznej i naukowej Instytut Języka Polskiego prowadzi działalność popularyzatorską, organizując odczyty popularnonaukowe, udzielając porad językowych i przygotowując ekspertyzy językowe. W ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki organizuje ogólnotoruńskie dyktando.

Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak
Dr Alicja Żaguń