Uniwersytet Mikołaja Kopernika
gif
gifStrona główna
gifStruktura organizacyjna
gifRegulamin Instytutu
gifZakłady naukowe
gifPracownicy
gifPublikacje książkowe
gifTypy studiów
gifSpecjalizacje
gifKoło naukowe
gifRekrutacja
gifUSOS

Instytut Języka PolskiegoRozmiar: 6535 bajtów

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców "Elipsa"

 

Opiekun koła:
dr Sebastian Żurowski
 
Przewodniczący:
Barbara Linsztet (243939@stud.umk.pl)
Zastępca przewodniczącego:
Bartłomiej Alberski
Sekretarz:
Justyna Borkowska

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców "Elipsa" przy Wydziale Filologicznym UMK serdecznie zaprasza studentów oraz doktorantów do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. "Toruńskie Spotkanie Młodych Językoznawców. Różne paradygmaty - różne spojrzenia na język", która odbędzie się 15-16 kwietnia 2015 roku.

Nie ograniczamy w żaden sposób tematyki szczegółowej spotkania, licząc na referaty z różnych dziedzin językoznawstwa, reprezentujące różne podejścia metodologiczne. Przewidujemy 20 minut na prezentację referatu i 10 minut na dyskusję.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i zostanie przeznaczona na cele organizacyjne (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, wieczorny bankiet).

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie go do 22 lutego na adres: sknj.elipsa@gmail.com.


Studenckie Koło Naukowe Językoznawców ''Elipsa'' zostało reaktywowane pod koniec marca 2013 roku. Obecnie skupia ono siedmiu członków - studentów kilku różnych lat i kierunków.

Rozmiar: 117493 bajtów

Przedmiotem zainteresowania Koła w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 była myśl filozoficzna Ludwika Wittgensteina zawarta w Traktacie logiczno-filozoficznym oraz w Dociekaniach filozoficznych. W następnym roku głównym tematem spotkań stały się zmiany zachodzące w znaczeniach wyrażeń języków naturalnych. W grudniu (14 XII 2014) członkowie SKNJ ''Elipsa'' zorganizowali otwarte warsztaty pt. Jak nie robić zrobionego? Kilka słów o pisaniu prac dyplomowych i zaliczeniowych, podczas których można było dowiedzieć się m.in. w jaki sposób i gdzie szukać pozycji, które wydają się nie do znalezienia, jak uporządkować swoją bibliografię, jak efektywnie korzystać z internetowych baz danych oraz w jaki sposób uniknąć najczęstszych błędów podczas pisania pracy.

W marcu (3 III 2014) członkowie Koła odwiedzili Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. PLM prowadzona przez doktora Pawła Rutkowskiego to pierwsza w Polsce i prawdopodobnie jedyna w całej Europie Środkowo-Wschodniej jednostka akademicka zajmującą się językiem migowym. Badania prowadzone przez PLM mają charakter interdyscyplinarny: łączą wiedzę z zakresu językoznawstwa z metodami stosowanymi w neurobiologii. Warto także nadmienić, że tworzony w Pracowni korpus Polskiego Języka Migowego jest od 2013 roku największym zaanotowanym korpusem języka migowego na świecie.

Rozmiar: 117032 bajtów

Rozmiar: 87796 bajtów

Rozmiar: 81055 bajtów

W kwietniu (28 IV 2014) SKNJ ''Elipsa'' było organizatorem warsztatów dla młodzieży i dorosłych pt. Łamisłówka – lingwistyczny pokój gier, które odbyły się w ramach XIV Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Podczas warsztatów można było m.in. zagrać w etymologiczne memory, nauczyć się, jak łamać szyfry oraz tworzyć własne, dowiedzieć się co nieco o grafologii oraz spróbować swoich sił w przygotowanych przez nas grach językowych. Poniżej krótka fotorelacja:

Rozmiar: 38403 bajtów Rozmiar: 39054 bajtów
Rozmiar: 40941 bajtów

Rozmiar: 32930 bajtów
Rozmiar: 30651 bajtów

Rozmiar: 37715 bajtów

Kontakt: sknj.elipsa@gmail.com